UYIRI

Nature writing in Tamil

தூக்கணாங்குருவிக் கூடு

leave a comment »

தூக்கணாங்குருவியைத் தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. ஆங்கிலப் பெயர்  Baya Weaver (Ploceus philippinus) இப்பறவையைப் பார்த்திருக்காவிடினும் நேரிலோ அல்லது படங்களிலோ அதன் கூட்டையாவது கண்டிருப்போம். பெட்டைச் சிட்டுக்குருவியைப் போன்ற தோற்றமும் அளவும் உடையது தூக்கணாங்ருவி. பழுப்பு நிற உடலில் அடர் பழுப்பு நிறத்தில் வரிவரியான பட்டைகள் தென்படும். ஆணும், பெட்டையும் ஒரே வித தோற்றத்தையும் நிறத்தையும் கொண்டிருப்பதால் இவற்றை இனம் பிரித்து அறிவது கடினம். ஆனால் இனப்பெருக்க காலங்களில் மட்டும் (கூடு வைக்கும் சமயங்களில்) ஆண் தூக்கணாங்குருவியின் உச்சந்தலை, மார்பு, முதுகுப்பகுதியின் இறகுகளில் பளீரென்ற மஞ்சள் நிறம் தென்படும்.

baya male female

தூக்கணாங்குருவி -இனப்பெருக்க கால ஆணும், பெட்டையும் (உள்படம்):
Photos: Baya Weaver Male in breeding plumage – Kalyan Varma, Inset Female – J M Garg from Wikipedia

தூக்கணாங்குருவிகள் பெரும்பாலும் தானியங்களையே உண்ணும். அதற்கு ஏதுவாக அவை கூம்பு போன்ற அலகினைக் கொண்டிருக்கும். எனினும் கூடு வைக்கும் காலங்களில் அவை பூச்சிகளை குஞ்சிற்கு ஊட்டி தானும் உண்ணும்.

தூக்கணாங்குருவி இந்தியா முழுவதும் பரவலாகக் தென்படும் ஒரு குருவி வகை. தென்னாசிய நாடுகளிலும் இவை பரவி காணப்படுகின்றன. இவற்றை கூட்டம் கூட்டமாக வாழும் பண்புள்ளவை. சில வேளைகளில் சிட்டுக்குருவி, தினைக்குருவிகளுடனும் சேர்ந்து தந்திக்கம்பிகளில் அமர்ந்திருப்பதையும், வயல்வெளிகளில் தனியங்களை உண்ணுவதையும் காணலாம்.

தூக்கணாங்குருவியின் கூடமைக்கும் பண்பு அலாதியானது. இவற்றின் கூடுகளை பனைமரங்களில், ஈச்ச மரங்களில், செடிகள் வளர்ந்து கிடக்கும் கிணற்றுக்குள், சில வேளைகளில் தந்திக்கம்பிகளிலும் காணலாம். இவற்றின் கூடுகளை பெரும்பாலும் நீர்நிலைகளுக்கு அருகாமையிலும், தண்ணீர் பரப்பின் மேல் சாய்ந்த அல்லது கிளைகளைக் கொண்ட மரங்களில் காணலாம். இவற்றின் முட்டைகளையும், குஞ்சுகளையும் பிடிக்க வரும் (பாம்பு, காகம் முதலிய) இரைக்கொல்லி விலங்குகளிடமிருந்து தப்பிக்கவே இவ்வாறு கூடமைக்கின்றன.

nesting male

கூடு கட்டும் ஆண் (Photo: Radha Rangarajan)

இவை மழைக்காலத்தின் தொடக்கத்தில் கூடமைக்கத் தொடங்குகின்றன. ஆண் மட்டுமே கூடு கட்டும் பணியில் ஈடுபடும். அவை கட்டிய கூடுகளை பெட்டைக் குருவிகள் வந்து சோதனையிட்டு தமக்குப் பிடித்தமான கூட்டினைக் கட்டிய ஆண் குருவியுடன் இணை சேர்ந்து அக்கூட்டினுள் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும்.

பெட்டைக்குருவிக்கு பிடித்த வண்ணம் ஆண் குருவி கூட்டினை எவ்வாறு கட்டுகிறது தெரியுமா? ஒரு மரத்தில் பல சோடி தூக்கணாங்குருவிகள் கூடு கட்டும். கொஞ்சம் கவனித்துப் பார்த்தால் மரத்தின் ஒரு பகுதியில் தான் கூடிகள் அதிகமாக இருப்பது தெரியும். அதாவது மரத்தின் மீது காற்று வந்து மோதும் திசையில் கூடுகள் இருக்காது, அதன் எதிர்புறத்தில் (Leeward position) தான் கூடுகள் இருக்கும். அது மட்டுமல்ல குழாயைப் போன்ற நீண்ட அடிப்பகுதியானது காற்றடிக்கும் திசைக்கு எதிர்புறத்தில் தான் அமைந்திருக்கும். அதாவது காற்று வலமிருந்து இடப்புறமாக வீசும் போது நீண்ட குழாய் போன்ற அமைப்பு, பந்து போன்ற கூட்டின் இடப்புறமாகவே அமைந்திருக்கும். அப்போதுதான் உள்ளிருக்கும் முட்டைகள் கீழே விழாமல் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

baya nest suhel illustration

கூட்டினுள் இருக்கும் முட்டைகள் வேகமாக வீசும் காற்றில் கீழே விழாமல் இருக்கும் வண்ணம் காற்றடிக்கும் திசைக்கேற்ப கூட்டின் (குழாய் போலத் தொங்கும்) நுழைவாயிலை தூக்கணாங்குருவி அமைக்கும்.
வரைபடம் Quader, S. 2006a

நீண்ட புல், நெற்பயிரின் தாள், கரும்புத்தோகை, தென்னங்கீற்று, பனை ஓலை முதலியவற்றிலிருந்து தமது கூம்பு போன்ற அலகால் நீண்ட நாரினைக் கிழித்து வந்து ஆண் குருவி கூடு கட்டத் துவங்குகிறது. மரத்தின் காற்றுப் படாத திசையில் உயரமான இடத்தைப் பிடிக்க ஆண் குருவிகள் தமக்குள் போட்டி போடும். கடைசியில் வெற்றி பெறுவது அனுபவசாலிகளே. இவை சில இடங்களில் கூடு உறுதியாக இருக்க கூட்டின் உள் பகுதியில் ஈர மண்ணைக் தமது அலகால் எடுத்து வந்து பூசுகின்றன. கூட்டின் பந்து போன்ற அமைப்பு வரை கட்டிவைத்த பின் பெட்டைக் குருவிகள் அவற்றை வந்து சோதனையிடும்.

கூடு நேர்த்தியாகக் கட்டப்பட்டிருக்கிறதா என்பதைப் பற்றி பெட்டைக்குருவிகள் அதிகம் கவலை கொள்வதில்லை. மரத்தில் எந்த இடத்தில் கூடு அமைந்திருக்கிறது என்பதை வைத்தே அவை அந்தக் கூட்டைக் கட்டிய ஆணை தமது துணையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றன. கட்டிய கூட்டிலேயே உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் கூட்டிற்கு அவை முன்னுரிமை அளிக்கின்றன. இதன் பின்னரே ஆண் குருவி நீண்ட குழாய் போன்ற நுழைவாயிலை கட்ட ஆரம்பிக்கின்றன. இதன் பின்னரே இணை சேர்வது, முட்டையிடுவது, அடைகாப்பது எல்லாம். குஞ்சு பொரித்தவுடன் அவற்றிற்கு உணவூட்டுவது பெட்டைக்குருவி மட்டுமே. மிக அரிதாகவே ஆண் குருவி குஞ்சுகளைப் பராமரிக்கின்றன. ஏனெனில், ஒரு கூட்டினை முழுதுமாக கட்டி முடித்த பின்னர் ஆண் குருவி வேறொரு கூட்டினைக் கட்டும் வேளையைத் தொடங்கி வேறொரு பெட்டைக்குருவியை கவர ஆரம்பித்து விடும்.

baya weaver nest

தூக்கணாங்குருவிக் கூடு. Photo: Ramki Sreenivasan

தகுந்த இடத்திலுள்ள மரத்தை கண்டுபிடித்து, அம்மரத்தில் சிறந்த பகுதியை மற்ற ஆண்குருவிகளுடன் போட்டி போட்டு கைப்பற்றி, மெல்லிய நாரினை தமது அலகால் கிழித்து எடுத்து வந்து, கிளையையோ, இலையின் நுனியையோ தமது கால் விரல் நகங்களால் பற்றி அதில் நாரினை இலாவகமாக சுற்றி உறுதியாக முடிச்சுப் போட்டு கூட்டினை கட்டத் துவங்குகிறது ஆண் தூக்கணாங்குருவி. அதிலிருந்து தொடங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாரினை ஒன்றோடு ஒன்று சுற்றி, பிண்ணிப் பிணைத்து, சிக்கலான கூட்டின் சுவர் கட்டப்படுகிறது. இதைப் படிப்பதை விட நேரில் பார்க்கும் அனுபவம் இன்னும் அலாதியானது. அப்போது உணரலாம் பறவை உலகின் விந்தைகளில் தூக்கணாங்குருவிக் கூடும் ஒன்று என்பதை.

குறிப்பெடுக்க உதவிய நூல்கள், கட்டுரைகள்

Ali, S. and Ripley, S. D. (1987). Compact Handbook of the Birds of India and Pakistan together with those of Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka. Oxford University Press, Delhi.

Davis, T. A. (1973). Mud and dung plastering in Baya nests. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 70 (1): 57–71.

Quader, S. (2006a). Sequential settlement by nesting male and female Baya weaverbirds Ploceus philippinus: the role of monsoon winds. J. Avian Biol. 37: 396-404.

Quader, S. (2006). What makes a good nest? Benefits of nest choice to female Baya weavers (Ploceus philippinus). The Auk 123 (2): 475–486.

Advertisements

Written by P Jeganathan

March 20, 2013 at 3:50 pm

Posted in Birds

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: