UYIRI

Nature writing in Tamil

பறக்கும் சித்திரங்கள்- பட்டாம்பூச்சிகள்

leave a comment »

சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் களக்காடு-முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகத்தின் ஒரு பகுதியான குதிரைவெட்டி எனுமிடத்தில் களப்பணிக்காக சென்று தங்கியிருந்தோம். இரவாடிகளான மரநாய், புனுகுபூனை பற்றிய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த காலம். ஆகவே இரவு நேரங்களில் வனப்பகுதிகளில் சுற்றுவது அவசியம். அப்படி ஒரு நாள் இரவு களப்பணி முடிந்து இருக்குமிடம் திரும்புகையில் வாசலில் எரிந்து கொண்டிருந்த விளக்கின் வெளிச்சத்தால் கவரப்பட்டு பல பட்டாம்பூச்சிகள் பறந்து கொண்டும், வெள்ளையடிகப்பட்ட சுவற்றில் சிறியதும், பெரியதுமாக பல வண்ணங்களில் ஏராளமாக அமர்ந்தும் இருந்தன. இது வழக்கமான காட்சிதான். அதுவும் மழைகாலங்களில் இன்னும் பல வகையான பட்டாம்பூச்சிகளை பார்க்க முடியும். எனினும் அன்று எங்கள் கவனத்தை ஈர்த்தது பெரிய இறக்கைகளைக் படபடத்து பறந்து கொண்டிருந்த ஒரு பூச்சி. அது ஒரு அட்லாஸ் பட்டாம்பூச்சி (Atlas Moth). நான் முதன் முதலில் இப்பூச்சியைக் கண்டதும், பிரமித்துப் போனதும் அப்போதுதான்.

Atlas Moth_Kalyan Varma_700

அட்லாஸ் பட்டாம்பூச்சி. Photo: Kalyan Varma

செம்பழுப்பு நிறத்தில் சித்திரம் வரைந்தது போன்ற பல வடிவங்களில், பல வண்ணங்களில் அமைந்த அதன் இறக்கையின் அழகை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டே இருக்கலாம். இவை அதிகம் தென்படுவது வனப்பகுதிகளில் அதிலும் பறக்கும் நிலையை அடைவது மழைக்காலங்களில் மட்டுமே. இரவில் மட்டுமே பறந்து திரியும். பார்ப்பதற்கு வண்ணத்துப்பூச்சியைப் (Butterfly) போலிருக்கும்.  ஆனால் கொஞ்சம் கவனித்துப் பார்த்தால் இது பட்டாம்பூச்சி (Moth) என்பது விளங்கும். உலகின் மிகப் பெரிய  பட்டாம்பூச்சிகளிலில் ஒன்றான இது, இறக்கை விரித்த நிலையில் சுமார் 30 செ.மீ. இருக்கும்.

Atlas Moth Antenne_700

அட்லாஸ் பட்டாம்பூச்சியின் உணர்நீட்சிகள்

Atlas Moth_Caterpillar_Kalyan Varma_700

அட்லாஸின் புழுப்பருவம்

இவற்றின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி அலாதியானது. பறக்கும் நிலையை அடையும் முதிர்ந்த அட்லாஸ் பட்டாம்பூச்சி வாழ்வது சுமார் இரண்டு வாரங்களே. இந்த நேரத்திற்குள் அவற்றின் இணைத்தேடி கலவி கொண்டு சரியான உணவுத் தாவரத்தைக் கண்டு அங்கு சென்று முட்டைகளை இட வேண்டும். சரி முதலில் இரவு நேரத்தில் இணையை எப்படித் தேடிக் கண்டு பிடிப்பது? பெண் பட்டாம்பூச்சி தன் உடலில் இருந்து ஒரு வகை வேதிப்பொருளை (Pheromone) வெளியிடும். இது காற்றில் கலந்து வெகுதூரம் பயணிக்கும். இதை முதிர்ந்த ஆண் பட்டாம்பூச்சி சிறிய தென்னங்கீற்று வடிவில் இருக்கும் தனது தூவிகள் அடர்ந்த உணர்நீட்சிகளில் உள்ள வேதிஉணர்விகளால் (chemoreceptors) அடையாளம் கண்டு தனது இணைத்தேடி பறந்து வரும். கலவி முடிந்ததும் தகுந்த தாவரத்தில் பெண் பல முட்டைகளை இடும். முட்டைகள் பொரிந்து அதிலிருந்து புழுக்கள் (caterpillar) வர சுமார் இரு வார காலமாகலாம். இப்புழுக்கள் அவை இருக்கும் தாவர இலைகளை விடாமல் தின்று கொண்டே இருக்கும். இளம்பச்சை நிறத்தில், இளநீலப் புள்ளிகளும், ஒவ்வொறு கண்டத்தின் மேலும் வெண்தூவிகளைக் கொண்ட கொம்பு போன்ற நீட்சிகள் உடைய புழு வளர வளர தோலுரிக்கவும் (moulting) செய்யும். சுமார் 4-5 அங்குல நீளம் வளர்ந்தபின் இப்புழு  தனது எச்சிலால் உருவான இழைத் தன்னைச் சுற்றி கட்டிக்கொண்டு கூட்டுப்புழுவாக (Pupa) மாறும். ஒரு சில வாரங்களில் கூட்டை விட்டு முதிர்ந்த பட்டாம் பூச்சி வெளியே வந்துவிடும்.

முதிர்ந்த அட்லாஸ் பட்டாம்பூச்சிக்கு விசித்திரமான ஒரு பண்பு – வாழும் ஓரிரு வாரங்களில் அவை சாப்பிடுவதே இல்லை. ஏனெனில் அவற்றிற்கு வாயுறுப்பு கிடையாது. வாயிலாப்பூச்சி என்பார்களே அது அட்லாஸ் பட்டாம்பூச்சிக்குப் சரியாகப் பொருந்தும். இது எப்படி சாத்தியம்? சில நாட்களே வாழும் முதிர்ந்த பட்டாம்பூச்சி அவற்றின் புழுப்பருவத்தில் சுமார் இரண்டு ஆண்டுகள் கூட இருக்கும். புழுப்பருவத்திலேயே அபரிமிதமாக சாப்பிட்டு முதிர்ந்த பருவத்திற்குத் தேவையான தகுந்த ஊட்டச்சத்தினை உடலில் சேமித்து வைத்திருக்கும் காரணத்தால் இவற்றிற்கு வாயுறுப்பு அவசியமில்லை.

அட்லாஸ் பட்டாம்பூச்சியைத் தவிர இன்னும் பல அழகிய பட்டாம்பூச்சிகளையும் நம் பகுதிகளில் பார்க்க முடியும். நிலா பட்டாம்பூச்சி (Indian Lunar Moth) எனும் இளம்பச்சை நிறம் கொண்ட இப்பூச்சியின் இறக்கை விரிந்த நிலையில் சுமார் 12 செ.மீ இருக்கும். முன் இறக்கையின் முன் விளிம்பில் சிவப்பு நிறக் கோடும், பின் இறக்கையின் பின் பகுதி குறுகி வால் போல நீண்டும் இருக்கும். நான்கு இறக்கைகளிலும் பொட்டு போன்ற, பெரிய வெள்ளை நிற புள்ளி இருக்கும். இதை அமர்ந்த நிலையில் பார்பதற்கு ஏதோ சிறிய பட்டம் போல் இருக்கும். சுமார் பத்து நாட்களே வாழும் முதிர்ந்த பருவத்திலுள்ள நிலா பட்டாம்பூச்சிக்கும் வாயுறுப்பு கிடையாது.

நிலா பட்டாம்பூச்சி Photo: Wikipedia

நிலா பட்டாம்பூச்சி Photo: Wikipedia

இவை இரண்டையும் தவிர பொதுவாக காணக்கூடியது ஆந்தைக்கண் பட்டாம்பூச்சி (Owlet Moth). அமர்ந்திருக்கும் போது இறக்கையில் கண் போன்ற கரும்புள்ளி ஆந்தை அல்லது ஒரு பெரிய விலங்கு முழித்துப் பார்த்துக் கொண்டிருபதைப் போன்ற தோற்றத்தை அளிக்கும். இந்த வடிவம் இப்பூச்சியை தின்ன வரும் சிறிய பறவைகள், பல்லிகள் முதலிய இரைக்கொல்லிகளை அச்சமுறச் செய்து விலகிச் சென்றுவிடும்.

இவையெல்லாம் தென்னிந்தியாவில் நான் பார்த்த சில வகைப் பட்டாம்பூச்சிகள். இந்தியாவின் வடகிழக்குப் பகுதியிலுள்ள காடுகளில் தென்படும் பல பட்டாம்பூச்சிகள் நாம் நம்பமுடியாத அளவிற்கு அழகாக இருக்கும். அவற்றையெல்லாம் பார்க்கப்போகும் இரவுகளை எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.

ஆந்தைக்கண் பட்டாம்பூச்சி (Owlet Moth) Photo: Wikipedia

ஆந்தைக்கண் பட்டாம்பூச்சி (Owlet Moth) Photo: Wikipedia

********

பட்டாம்பூச்சி – வண்ணத்துப்பூச்சிவித்தியாசம்

இந்த இரு பூச்சிவகைகளும் செதிலிறகிகள் (Lepidoptera) வரிசையைச் சேர்ந்தவை. இவ்வரிசையில் உலகில் இதுவரை சுமார் 2,00,000 வகையான பூச்சிகள் இருப்பதாக அறியப்படுகிறது. இவற்றில் சுமார் 18,000 வகை மட்டுமே வண்ணத்துப்பூச்சி. மீதி அனைத்தும் பட்டாம்பூச்சிகளே.

பறக்கும் ஓவியங்களைப் போல் பல வண்ணங்ககளை இறக்கையில் சுமந்து பகலில் பறந்து திரிபவை வண்ணத்துப்பூச்சிகள். இவற்றில் பல அமரும் போது இறக்கை மடக்கி உடலின் மேல் வைத்துக் கொள்ளும். வெயில் நேரத்தில் உள் பக்கம் தெரியும்படி மெல்ல தனது இறக்கைகளை விரித்து வைத்துக் கொள்ளும். இவற்றின் உணர் நீட்சிகள் (antennae) நீண்டு, மெலிதாக முனையில் சற்று தடித்தும் இருக்கும்.

பெரும்பாலான பட்டாம்பூச்சிகள் இரவாடிகள். எனினும் சில வகை பட்டாப்பூச்சிகள் பகலில் பறக்கும் தன்மை வாய்ந்தவை. இவை அமரும் நிலையில் இறக்கைகளை கிடை மட்டமாக விரித்து வைத்திருக்கும். சில வகை பட்டாம்பூச்சிகள் அமரும் போது முன் இறக்கைகளின் அடியில் பின் இறக்கைகளை உள் பக்கமாக மடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆகவே பின் இறக்கைகளை அவை பறக்கும் போது மட்டுமே பார்க்கமுடியும். மேலும் வண்ணத்துப்பூச்சிகளைப் போலல்லாமல், பறக்கும் பொது இவற்றின் முன் இறக்கைகளில் இருக்கும் கொக்கி போன்ற அமைப்பு பின் இறக்கைகளை பிடித்துக் கொள்ளும். பட்டாம்பூச்சிகளின் உணர்நீட்சிகள் பல விதங்களில் இருக்கும். பொதுவாக தூவிகளுடனோ, பல கிளைகளுடனோ காணப்படும்.

பட்டாம்பூச்சிகளும் நாமும்

நாம் அனைவரும் அறிந்த பட்டாம்பூச்சி வகைகளும் சில உண்டு. மல்பரி (Mulberry) டஸ்ஸார் (Tussar), முகா (Muga) எறி (Eri) பட்டுப்பூச்சிகளே அவை! இவை தானே நமக்கு பட்டு இழைகளை அளிக்கின்றன. மனிதர்களுக்கும் பட்டாம்பூச்சிகளுக்கும்  உள்ள தொடர்ப்பு இது மட்டுமல்ல. பட்டாம்பூச்சிகள் நாம் வாழும் சூழல்தொகுப்பிற்கு செய்யும் சேவைகள் பல. பகலில் வண்ணத்துப்பூச்சிகள் செய்யும் முக்கியமான வேலையான அயல் மகரந்தச் சேர்க்கையினை இரவில் பட்டாம்பூச்சிகள் செய்கின்றன. இரவில் திரியும் வெளவால்களுக்கும், பறவைகளுக்கும், ஏனையா உயிரினங்களுக்கும் இரையாகின்றன. எனினும் பல வகையான பட்டாம்பூச்சிகள் நாம் பயிரிடும் தாவரங்களையும், கம்பளி, பஞ்சு முதலிய இழைகளாலான துணி வகைகளை அவற்றின் வாழ்வின் ஏதோ ஒரு பருவத்தில் உணவாகக் கொள்கின்றன. இதனாலேயே அவை மனிதர்களுக்கு தீமை பயக்கும் உயிரினங்களாக கருதப்பட்டு பல வகையான பூச்சிகொல்லி மருந்துகளை தெளித்து ஒழித்துக் கட்டப்படுகின்றன. இவ்வுலகில் நாம் தோன்றுவதற்கு முன்மே சுமார் 160 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றிய இவ்வகையான அழகிய பட்டாம்பூச்சிகளை ஒருங்கிணைந்த பூச்சிக்கட்டுப்பாடு, இயற்கை விவசாயம் மூலமே உயிரினங்களின் அழிப்பை ஓரளவிற்கு குறைக்க முடியும்.

பட்டாம்பூச்சிகளைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள :

நூல் – Moths of India by Isaac Kehimkar

வலைத்தளங்கள்

இந்தியாவில் தென்படும் பல வித பட்டாம்பூச்சிகளின் படங்களை இந்த வலைதளத்தில் காணலாம் http://www.indiabiodiversity.org/group/indianmoths ஒரு வேளை உங்களிடம் பட்டாம்பூச்சிகளின் படங்கள் இருந்தாலும் இந்த வலைதளத்தில் மேலேற்றினால் செய்தால் அங்குள்ள ஆராய்ச்சியளர்கள் அவற்றின் பெயரையும் அவை பற்றிய தகவல்களையும் அளிப்பார்கள்.

உலகம் முழுவதும் ஜூலை 19-27 பட்டாம்பூச்சிகள் வாரமாக கொண்டாடப்படுகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.nationalmothweek.org  வலைத்தளத்தைக் காணவும்.

********

தி இந்து தமிழ் நாளிதழ் உயிர் மூச்சு பகுதியில் 29th July 2014 அன்று வெளியான கட்டுரையின் முழுப் பதிப்பு. அக்கட்டுரையை இங்கே காணலாம். அதன் PDF ஐ இங்கே பெறலாம்.

Advertisements

Written by P Jeganathan

July 31, 2014 at 10:21 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: