UYIRI

Nature writing in Tamil

இலைகள் தான் எல்லாமே..

with one comment

இலைகள் தான் இந்த உலகிற்கு எவ்வளவு முக்கியமானவையாக இருக்கின்றன? தாவரங்களுக்கும், மரங்களுக்கும் மட்டுமல்ல நமக்கும் கூட. சூரிய ஒளியிலிருந்து உணவு தாயரித்து தாவரத்தை வளர்க்கிறது, கூடவே நாம் சுவாசிக்கும் உயிர்மூச்சினையும் தருகிறது. இந்த வேலையைச் செய்வது மரம் தான் என நாம் பொதுவாகச் சொன்னாலும் உண்மையில் அதைச் செய்வது இலைகள் தானே?

_JEG0309_

பெரும்பாலும் மரங்களை அடையாளம் காண்பதே அவற்றின் இலைகளை வைத்துத் தானே? இலைகளை மரங்களின் முகங்கள் எனலாமா? மலர்கள் பூப்பது பருவ காலங்களில். ஆனால், மரத்தின் கூடவே எப்போதும் இருப்பது இலைகள் தானே? எனினும் சில மரங்கள் சில வேளைகளில் இலைகளின்றி இருக்கின்றனவே? இலைகளுக்கும் கிளைகளுக்கும் யார் உயர்ந்தவர் என வாக்குவாதம் வந்ததால் கோபித்துக் கொண்டு இலைகள் உதிர்கின்றனவா? பிறகு அவை இரண்டும் சமாதானமாகி மீண்டும் தளிராகப் பிறந்து இலைகளாக வளர்கின்றனவா? இலையில்லா மரத்தைப் பார்க்கும் போது அது தன் ஆடையை இழந்தது போல் தோற்றமளிக்கிறதல்லவா? ஆக, இலையை மரத்தின் ஆடை எனலாமா? பனை, தென்னை போன்ற கிளையில்லா மரங்களில் இலைகள் உச்சியில் இருப்பதால்தான் அவற்றை அம்மரங்களின் தலை என்கிறோமா?

மரத்திற்கு அழகையும், வடிவத்தையும் தருபவை இலைகளே. மரநிழல் எனும் சொல் இலைகள் இல்லாமல் உருவாகியிருக்குமா? மரத்தண்டின் உள்ளே இருக்கும் ஆண்டு வளையங்களினால் அதன் வயதை அறிய முடியும். ஆனால் ஒரு மரத்தின் மனநிலையை அவற்றின் இலைகளைக் கொண்டே அறிந்து கொள்ளமுடியும் எனத் தோன்றுகிறது. இளந்தளிர், கொழுந்து, முதிர்ந்த இலை, பழுத்த இலை, இப்படி இலையின் பல நிலைகளைக் கொண்ட ஒரு மரத்தின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் அதன் ஒவ்வொரு மனநிலையைப் பிரிதிபலிப்பது போலத்தான் தோன்றுகிறது. மரத்திற்கு மனம் உண்டா? மரமும் உயிர்தானே இருக்காதா என்ன? பருவகால மாற்றத்தினை உணர்ந்து தானே, அதற்கேற்ப அவை தமது இலைகளைக் களைந்து புதிதாக தளிர்களை பிரசவிக்கின்றன. ஆக தாவரங்களுக்கும் உணரும் திறன் உண்டென்பது புலனாகிறதல்லவா?

Photo: Radha Rangarajan

Photo: Radha Rangarajan

இலையானது ஒரு தாவரத்தின் எல்லா நிலைகளிலும் கூடவே இருக்கிறது. உயர்ந்தோங்கி வானைமுட்டும் மரங்கள் விதைகளிலிருந்து தானே உருவாகின்றன. அந்த விதை எனும் கருவறையிலும் இலைகள் இருக்கின்றன. விதையின் உள்ளிருக்கும் இலையின் எண்ணிக்கையை வைத்துத் தானே தாவரங்களைத் தாவரவியளாலர்கள் ஒரு வித்திலைத்தாவரங்கள், இரு வித்திலைத் தாவரங்கள் என வகைப்படுத்துகிறார்கள்?

மண்ணை முட்டி மேலே வரும் விதையைப் பிளந்து, சூரிய ஒளியில் சுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த சிறிய இளந்தளிர்கள் வளர்ந்து கொழுந்தாகி, பின் முதிர்ந்த இலையாகி கடைசியில் பழுத்த இலை கீழே விழுந்து சருகாகிறது. சருகுகளை இறந்து போன இலைகள் எனச்சொல்வதில் எனக்கு விருப்பமில்லை. பசுங்கணிகங்களில் ஏற்படும் வேதியியல் மாற்றத்தால் இலை தனது இயல்பான பச்சைநிறத்தை இழந்து பழுத்த இலையாகிறது. அதற்கு முன் இலையிலுள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் அனைத்தையும் மரக்கிளையானது உறிஞ்சிக்கொண்டு தற்காலிகமாக இலையுடனான தொடர்பை துண்டித்துக் கொள்கிறது. எனினும் இலைச்சருகு மரத்தின் ஒரு அங்கம் தான். கீழே விழுந்தாலும் அது மரத்துடனான உறவை துண்டித்துக் கொள்வதில்லை. விழுந்த இலை மட்கி உரமாகிறது. மண்ணிலுள்ள அவ்வுரத்தையே மரத்தின் வேர்கள் ஈர்த்துக் கொண்டு வளர்கின்றன.

Photo: Kalyan Varma

Photo: Kalyan Varma

இலைகளில் தான் எத்தனை வடிவங்கள். இதய வடிவ பூவரசு, சிறுநீரக வடிவ வல்லாரை, முட்டை வடிவ ஆலிலை, நுரையீரல் வடிவ மந்தாரை, உள்ளங்கையையும் விரலையும் ஒத்த இலவம்பஞ்சு இலை, நட்சத்திர வடிவ ஆமணக்கு இலை. இந்திய வனங்களில் எருமைநாக்கு எனும் மரம் உண்டு. இம்மரத்தின் இலை நீளமான நாக்கைப் போலிருப்பதாலேயே இப்பெயர். மயிலின் காலடித்தடத்தைப் போன்ற இலையைக் கொண்டதால் ஒரு மரத்தின் பெயர் மயிலடி. இது போல் இலையின் வடிவத்தை வைத்தே பெயர் பெற்ற தாவரங்கள் ஏராளம்.

ஒரு மரத்தில் இருக்கும் அனைத்து இலைகளும் சூரிய ஒளிக்காகத் தங்களுக்குள் போட்டி போட்டுக் கொள்ளாமலிருக்க எதிரெதிரே, பக்கவாட்டில், வட்ட வடிவில் தனியிலை மற்றும் கூட்டிலை என பல வித வடிவங்களில் அமைந்துள்ளன. கடுங்குளிரைத் தாங்க ஊசி போன்ற இலைகளையும், வறண்ட பிரதேசங்களில் வளரும் தாவரங்களில் பல கருவேலம், குடைசீத்த மரங்களில் உள்ளது போல் சின்னஞ்சிறு இலைகளையும், பாலைவனங்களில் நீரை சேமித்து வைத்துக் கொண்டு தடித்த இலையாகவும், நீரில் மிதக்கும் போது நீர் வந்து ஒட்டாமல் மெழுகு போன்ற பூச்சு கொண்ட மேற்புறத்துடனும், நிழலான பகுதியில் சூரிய ஒளியைப் பெற்று வளர அகன்ற இலையையும், எப்போதும் மழை பெய்யும் மழைக்காட்டுப் பகுதியில் இலைகளில் நீர் தங்காமல் வடிந்து கொண்டே இருக்க கூரிய முனையைக் கொண்டும் (drip tip) தாம் வளரும் இடத்திற்கு தகுந்தவாறு இலைகள் தம்மை தகவமைத்துக் கொள்கின்றன.

Photo: Radha Rangarajan

Photo: Radha Rangarajan

சில வகை இலைகள் உணவு உற்பத்தி மட்டுமே செய்யாமல் தனது தாவரத்திற்கு வேறு பல வகைகளிலும் உதவி புரிகின்றன. செங்காந்தள் மலரின் அழகை மட்டுமே பார்த்து ரசிக்கும் நமக்கு அக்கொடியின் இலை செய்யும் சேவை தெரிவதில்லை. செங்காந்தள் இலையின் நுனி அக்கொடி பற்றிக் கொண்டு செல்ல ஒரு பற்றுக்கம்பியாக மாறியுள்ளது. தொட்டாற்சுருங்கி தொட்டால் சுருங்குவதேன்? அதன் இலைகளை திங்க வரும் பூச்சிகள் கடிக்க முடியாத படி தம்மை மடக்கிக் கொண்டு அத்தாவரத்தையே பாதுகாக்கிறது. பூச்சிகளை உணவாகக் கொள்ளும் சிறு தாவரம் கொசு ஒட்டி (sundew). அதன் இலைகளின் விளிம்பில் சிறிய நீட்சிகளின் முனையில் பனித்துளி போல் பசை போன்ற பொருள் இருக்கும். இதில் வந்து சிறு பூச்சிகள் ஒட்டிக் கொண்டால், அந்நீட்சிகள் மெல்ல மடங்கி அப்பூச்சிகளிலிருந்து ஊட்டச்சத்துகளை மெல்ல உறிஞ்சிவிடும்.

Photo: Kalyan Varma

Sundew (Drosera sp). Photo: Kalyan Varma

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியின் மழைக்காடுகளில் யானை விரட்டி (elephant nettle) எனும் சிறு மரம் உண்டு. இது நம் தோலின் மேல் பட்டால் உடனே அந்த இடம் எரிச்சலெடுக்கும். பின்னர் காய்ச்சல் கூட வரும். காரணம் இந்த இலைகளில் இருக்கும் கண்ணுக்குத் தெரியாத தூவிகள் போன்ற கூரிய முட்களும், அதிலுள்ள நஞ்சும் தான். இதனால் தான் எந்தத் தாவர உண்ணியும் யானைவிரட்டியை நெருங்குவதில்லை.

Elephant Nettle. Photo: Kalyan Varma

Elephant Nettle. Photo: Kalyan Varma

இலைகள் அது இருக்கும் தாவரத்திற்கு மட்டுமே உதவி புரிவதில்லை. பல உயிரினங்களுக்கு உணவாகவும், வேறு பல விதத்திலும் உதவி புரிகின்றன. பல வண்ணத்துப் பூச்சிகள் குறிப்பிட்ட இலைகளில் தான் முட்டையிடுகின்றன. ஏனெனில் அவற்றின் புழுக்கள் வளர்ந்து அந்த இலைகளைத் தான் உணவாகக் கொள்ள முடியும். இலைகள் இரண்டு இலைகளை சேர்த்து தைத்தே தையால்காரக் குருவி (Common Tailorbird) கூட்டை உருவாக்குகிறது. எதிரி உயிரிகளிடமிருந்து தம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள இலையைப் போலவே தேற்றம் கொண்டு உருமறைந்து வாழும் இலைப்பூச்சி (leaf insect), இலை வெட்டுக்கிளி (katydid). இலைச் சருகைப் போலவே தோற்றம் கொண்டது சருகு வண்ணத்துப் பூச்சி (Oak leaf butterfly). உலகியேலே கூடு கட்டி முட்டையிடும் ஒரே பாம்பு, இந்திய வனப்பகுதிகளில் தென்படும் கருநாகம். பெண் கருநாகம், தனது நீண்ட உடலால், காட்டின் தரைப்பகுதியில் இருக்கும் இலைச் சருகுகளை ஓரிடத்தில் குவித்து, மழைநீர் புகா வண்ணம் அழுத்தி இலைகளால் ஆன அதனுள் முட்டையிடுகிறது.

_JEG7180_

இலை வெட்டுக்கிளி (katydid)

Oak Leaf Butterfly

Oak Leaf Butterfly

இலைகள் நம் வாழ்விலும் இரண்டரக்கலந்தவை. இலைகள் இல்லாத வாழ்வை நாம் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாது. மனித குலத்தின் முதல் ஆடை இலைகள் தானே! தோரணம், தொன்னை, கீற்று, விசிறி என இலைகளால் நாம் செய்யும் பொருட்கள் ஏராளம். வாழை இலையில், ஈர்க்குச்சிகளால் தைக்கப்பட்ட மந்தார இலைகளில், தேக்கு இலையில் சாப்பாடு, மாவிலையில், இளம் தென்னங்கீற்றில் தோரணம், பனை ஓலையில், தாழை மற்றும் மூங்கில் இலைகளால் வேயப்பட்ட குடை, மரிக்கொழுந்து, துளசியில் மாலை, தீக்காயம் பட்டவர்களை கிடத்த வாழை இலை, வெண்ணெயை உருக்கும் போது வாசனைக்குப் போட முருங்கைக் கொழுந்து, நம் கைகளை சிவக்க வைக்க மருதாணி, தலைமுடி வளர கையாந்தகரை, நாம் உண்ணும் எண்ணிலடங்கா கீரை வகைகள், குழந்தைகள் பீப்பீ செய்து விளையாட பூவரச இலை, திதி கொடுக்கும் போது தர்ப்பைப் புல்லில் மோதிரம் என நம் வாழ்வில் பல நிலைகளில் ஏதோ ஒரு வகையில் நம் கூடவே பயணிக்கின்றன இலைகள்.

எத்தனை இலைகள் இருந்தாலும் மூன்று வகை இலைகள் இல்லாமல் நம்மில் பலருக்கு எதுவுமே ஓடாது. தேயிலை, வெற்றிலை, புகையிலை தான் அவை. புகையிலையை சிறு துகள்களாக்கி அதை சுற்றி வைத்துக் கொடுக்கும் பீடியும் ஒரு வகை இலை தான். அம்மரத்தினை பீடி இலை மரம் எனபர்.

மரங்களைப் பற்றியும் பூக்களைப் பற்றியும் பல மொழிகளில் கவிதைகள் எழுதிய புலவர்கள் இலையை பற்றி மட்டுமே ஏதேனும் கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறார்களா எனத் தெரியவில்லை. “இலைகள் தான் எல்லாமே” என்றார் ஜெர்மானிய அறிஞர் யோஹான் வொல்ப்கெங் வான் கோதே (Johann Wolfgang vonGoethe). ஒரு நாளில் நாம் உபயோகிக்கும் இலைகளைப் பட்டியலிட்டுப் பாருங்கள், அவர் சொன்னது போல் இலைகள் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை என்பது புரியும்.

பெட்டிச் செய்தி

சில இளந்தளிர்கள் சிவப்பாக இருப்பதேன்?

Photo: Kalyan Varma

Photo: Kalyan Varma

Photo: Ganesh Raghunathan

Photo: Ganesh Raghunathan

கிளையில் துளிர்க்கும் சிறிய இலை சில மரங்களில் சிவப்பாக இருப்பதை நாம் கண்டிருக்கக்கூடும். மாவிலை ஓர் உதாரணம். மழைக்காட்டில் இதுபோல பல மரங்களைக் காணலாம். இலைக்கு பச்சை நிறத்தை அளிப்பது பசுங்கணிகங்கள் (குளோரோபிளாஸ்ட்  – chloroplast எனும் நிறமி). சிவப்பாக இருப்பதற்கான காரணம் ஆந்தோசயனின் (Anthocyanin) எனும் நிறமியால். இளந்தளிர்களில் இவை அதிகம். இதற்கு மூன்று காரணங்கள் இருக்கக்கூடும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகின்றனர்:

  1. பூஞ்சைகள் இளந்தளிர்களை தாக்காமல் இருக்க,
  2. புற ஊதாக்கதிர்களின் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்க,
  3. சில தாவர உண்ணிகளிடமிருந்து இளந்தளிர்களை பாதுகாக்க.

மூன்றாவது காரணம் சற்று சுவாரசியமானது, பரவலாக பலரால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டது. ஒரு தாவரத்தின் முக்கியமான அங்கம் இலை. தாவரங்களின் உணவு உற்பத்திக்கு இன்றியமையாதவை இலைகள். அதை பாதுகாக்க ஒரு தாவரமானது பல வழிகளை கையாள வேண்டியிருக்கிறது. எனினும் இயற்கையில், இலைகளுக்கு பல வழிகளில் சோதனை வந்துகொண்டே தான் இருக்கும். இலைகளையே பிரதானமாக உணவாகக் கொண்ட உயிரினங்கள் ஏராளம். சின்னஞ்சிறு வண்ணத்துப் பூச்சியின் புழுக்கள், உருவில் பெரிய யானை, மந்திகள் (Langurs), மான்கள் முதலான உயிரினங்கள் இலைகளையே உண்டு வாழ்கின்றன. முதிர்ந்த இலைகளில் சிலவற்றை அவற்றிற்கு ஒதுக்கி வைத்தாலும், புதிதாகத் தோற்றுவிக்கும் இளந்தளிர்களை அவை தாக்கினால் முழுத் தாவரமே பாதிப்படையக்கூடும். ஆகவே இளந்தளிர்களை அவற்றிடமிருந்து பாதுகாக்க அவற்றை செந்நிறமாக்குகின்றன. ஏனெனில் சில தாவர உண்ணிகளின் கண்கள் சிவப்பு நிறத்தைக் காணும் திறனற்றவை.

******

தி இந்து தமிழ் நாளிதழ் உயிர் மூச்சு பகுதியில் 21st October 2014 அன்று வெளியான கட்டுரையின் முழுப் பதிப்பு. அக்கட்டுரையை இங்கே காணலாம். அதன் PDF  ஐ இங்கே பெறலாம்.

Advertisements

Written by P Jeganathan

October 23, 2014 at 7:12 pm

Posted in Environment, Plants

Tagged with

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. அருமையாக உள்ளது பீடி இலைகளின் வரலாறு கிடைக்குமா

    Senthil paramasivam

    November 30, 2017 at 7:02 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: